b.  
bp.  
d. 1673
bur. 12 Jun 1673, Bowes, YKS
occ.