b.  
bp. 12 Jan1699/1700, Bowes, YKS
d.  
bur.  
occ.