b.  
bp.  
d. 1699
bur. 5 Dec 1699, Bowes, YKS
occ.