b.  
bp.  
d. 1677
bur. 24 Jul 1677, Bowes, YKS
occ.