b.  
bp.  
d. 1616
bur. 10 Mar 1615/1616, Bowes, YKS
occ.