b.  
bp.  
d. 1703
bur. 15 Sep 1703, Bowes, YKS
occ.