b. ca 1708
bp. 29 Aug 1708, Bowes, YKS
d. 1710
bur. 9 Jul 1710, Bowes, YKS
occ.